Cestování se psem z České republiky do Austrálie

Cestování se psem z České republiky do Austrálie, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států.

36

Co musí pes splňovat a jakými dokumenty musí být vybaven?

  1. pas zvířete v zájmovém chovu

  2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

  3. platné očkování proti vzteklině
  4. ošetření proti exoparazitům

Při cestování s více než 5 psy (zvířaty) v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena  veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat (nebo před vstupem do země) bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Toto potvrzení se zaznamená do pasu zvířete v zájmovém chovu.

Speciální omezení, nařízení, nebo výjimky pro Austrálii:

Pes musí být ošetřen kontaktním přípravkem usmrcujícím klíšťata a blechy a to nejméně 21 dní před odběrem krevních vzorků k vyšetření na přítomnost Ehrlichia canis. Dále musí mít dokument o negativním výsledku vyšetření na přítomnost Ehrlichia canis (druh klíštěte přenášející horečnatá onemocnění).

Nebezpečí nákazy:

108_v

V Austrálii neevidujeme žádné zvýšené, nebo exotické nebezpečí nákazy.

Rizikové okolní státy:

Vstupujete-li do Austrálie z jiné země než z České republiky (což je vyjma letecké dopravy velmi pravěpodobné), platí pro Vás pravidla vstupu z té konkrétní země. V případě vstupu z členské země Evropské unie nicméně platí pravidla stejná jako pro Českou republiku.

Praktické informace a zkušenosti:

Cestování z České republiky do Austrálie pro nás vyzkoušeli:nevyzkoušeno, buďte první

Jsou tyto informace nekompletní?

Australie_20

  Získali jste praktické informace, vyzkoušeli jste cestování do této země? Kontaktujte nás a podělte se s ostatními.

  Oficiální informace Austrálie, zdroje a související odkazy:

  http://eagri.cz/public/web/file/291893/Poznamky_k_novym_australskym_podminkam_pro_dovoz_kocek_a_psu.pdf

  http://www.daff.gov.au/cats-dogs/?wasRedirectedByModule=true

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu