Jak na cestování s více psy na výstavu

cestování se psy na výstavu

Pokud jedete s více než 5 psy na výstavu (resp. na jinou kynologickou akci), máte na základě  nařízení (ES) č. 388/2010, o veterinárních podmínkách (tzv. neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu) znepříjemněnou situaci.  Převoz více něž 5ti psů se přesouvá do režimu tzv. obchodního transportu.  

Důvodem tohoto zpřísnění bylo zabránit předstírat kynologickou akci a přitom obchodovat se zvířaty. Zda toto řešení nelegální činnost ztíží, nebo jen přidělává problémy chovatelům nechme stranou.

Jak tedy nyní cestovat s více než pěti psy, abyste neporušili veterinární předpisy:

cestování se psy na výstavu

1/ Pro cestu potřebujete Veterinárního osvědčení pro cestování se psy. Získáte ho, pokud se chcete účastnit výstavy. soutěžem nebo jiné kynologické akce.

2/ Kontaktujte Vám příslušnou Krajskou veterinární správu (příp. Městskou veterinární správu v Praze) a požádejte o vydání Veterinárního osvědčení pro cestování se psy. 

Připravte si následující dokumenty: potvrzení od veterináře (24 hodin před výjezdem, o klinickém vyšetření zvířete, zvíře musí být v dobrém zdravotním stavu a schopno přepravy do místa určení). Dále doklad o registraci na výstavu, případně jiný podobný dokument (členství v kynologickém klubu nebo kynologické organizaci atp.).

Osvědčení Vám bude vydáno na 4 měsíce (POZOR: nebo do data ukončení imunity proti vzteklině). Pokud tedy cesta se psy bude trvat po dobu platnosti osvědčení, nesmí po majitelích psů veterinární lékaři v zemích EU vyžadovat další dokumenty a vyšetření zvířat, stejně jako při návratu do České republiky. 

Zdroj: Státní veterinární správa

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu