Cestování se psem z České republiky do Bulharska

bulharskoCestování se psem z České republiky do Bulharska, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států:

Co musí pes splňovat a jakými dokumenty musí být vybaven: 

1. pas zvířete v zájmovém chovu
2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3. platné očkování proti vzteklině

Při cestování s více než 5 psy (zvířaty) v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena  veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat (nebo před vstupem do země) bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Toto potvrzení se zaznamená do pasu zvířete v zájmovém chovu.

bulharskoSpeciální omezení, nařízení, nebo výjimky pro Bulharsko:

Bulharsko má na cestování se psem poměrně přísné požadavky. Vyžadováno je veterinární osvědčení, které v době příjezdu do Bulharska nebude starší 5 dní. Dále je nutné klasické potvrzení o očkování proti vzteklině a potvrzení ohledně léčby proti tasemnici (nesmí být starší 60 dnů). Pes musí mít veterinárním lékeřem provedený serologický test proti brucelóze, výsledky se zaznamenávají do Pasu zvířete v zájmovém chovu. Pokud nesplníte jen jeden z těchto požadavků, budete nuceni zvíře umístit do karantény.

Nebezpečí nákazy:

V Bulharsku neevidujeme žádné zvýšené, nebo exotické nebezpečí nákazy.

Rizikové okolní státy:

Vstupujete-li do Bulharska z jiné země než z České republiky (což je vyjma letecké dopravy velmi pravěpodobné), platí pro Vás pravidla vstupu z té konkrétní země. V případě vstupu z členské země Evropské unie a Norska nicméně platí pravidla stejná jako pro Českou republiku.

bulharskoPraktické informace a zkušenosti:

Cestování z České republiky do Bulharska pro nás vyzkoušeli:nevyzkoušeno, buďte první

Více informací v článku.

Jsou tyto informace nekompletní?

Získali jste praktické informace, vyzkoušeli jste cestování do této země? Kontaktujte nás a podělte se s ostatními.

Oficiální informace Bulharska, zdroje a související odkazy:

http://www.svscr.cz/index.php?art=5328

www.nvms.government.bg

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu