Cestování se psem z České republiky do Finska

Cestování se psem z České republiky do Finska, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států.

Co musí pes splňovat a jakými dokumenty musí být vybaven?

1. pas zvířete v zájmovém chovu
2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3. platné očkování proti vzteklině
4. ošetření proti echinokokóze

Při cestování s více než 5 psy (zvířaty) v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena  veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat (nebo před vstupem do země) bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Toto potvrzení se zaznamená do pasu zvířete v zájmovém chovu.

finskoSpeciální omezení, nařízení, nebo výjimky pro Finsko:

Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) psů musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.
Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120 - 24 hodin před vstupem na území Finska.

Umožnění vstupu mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině: umožněno z určitých členských států Evropské unie na základě obecné výjimky. To znamená, že Členské státy Evropské unie mohou povolit cestování s mláďaty, která jsou mladší 3 měsíců a nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě. Podmínkou je, že mláďata nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Nebezpečí nákazy:

Ve Finsku neevidujeme žádné zvýšené, nebo exotické nebezpečí nákazy.

Rizikové okolní státy:

Vstupujete-li do Finska z jiné země než z České republiky (což je vyjma letecké dopravy velmi pravěpodobné), platí pro Vás pravidla vstupu z té konkrétní země. V případě vstupu z členské země Evropské unie a Norska nicméně platí pravidla stejná jako pro Českou republiku.

finskoPraktické informace a zkušenosti:

Cestování z České republiky do Finska pro nás vyzkoušeli:nevyzkoušeno, buďte první

Více informací v článku.

Jsou tyto informace nekompletní?

Získali jste praktické informace, vyzkoušeli jste cestování do této země? Kontaktujte nás a podělte se s ostatními.

Oficiální informace Finska, zdroje a související odkazy:

http://www.svscr.cz/index.php?art=5328

http://www.evira.fi/portal/fi/evira/

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu