Cestování se psem z České republiky do Francie

Cestování se psem z České republiky do Francie, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států:

Co musí pes splňovat a jakými dokumenty musí být vybaven: 

1. pas zvířete v zájmovém chovu
2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3. platné očkování proti vzteklině

Při cestování s více než 5 psy (zvířaty) v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena  veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat (nebo před vstupem do země) bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Toto potvrzení se zaznamená do pasu zvířete v zájmovém chovu.

francieSpeciální omezení, nařízení, nebo výjimky pro Francii:

Speciální ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům a doba ošetření před vstupem: nepožadováno

Umožnění vstupu mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině: Francie neumožňuje cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců! 

Nebezpečí nákazy:

Ve Francii neevidujeme žádné zvýšené, nebo exotické nebezpečí nákazy.

Rizikové okolní státy:

Vstupujete-li do Francie z jiné země než z České republiky (což je vyjma letecké dopravy velmi pravěpodobné), platí pro Vás pravidla vstupu z té konkrétní země. V případě vstupu z členské země Evropské unie a Norska nicméně platí pravidla stejná jako pro Českou republiku.

franciePraktické informace a zkušenosti:

Cestování z České republiky do Francie pro nás vyzkoušeli:nevyzkoušeno, buďte první

Více informací v článku.

Jsou tyto informace nekompletní?

Získali jste praktické informace, vyzkoušeli jste cestování do této země? Kontaktujte nás a podělte se s ostatními.

Oficiální informace Francie, zdroje a související odkazy:

http://www.svscr.cz/index.php?art=5328

http://agriculture.gouv.fr/transport

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu