Cestování se psem z České republiky do Itálie

Cestování se psem z České republiky do Itálie, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států:

cestování pes itálie

Co musí pes splňovat a jakými dokumenty musí být vybaven: 

1. pas zvířete v zájmovém chovu
2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3. platné očkování proti vzteklině

Při cestování s více než 5 psy (zvířaty) v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena  veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat (nebo před vstupem do země) bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Toto potvrzení se zaznamená do pasu zvířete v zájmovém chovu.

itálie cestování pes

Speciální omezení, nařízení, nebo výjimky pro Itálii:

Speciální ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům a doba ošetření před vstupem: nepožadováno

Umožnění vstupu mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině: Itálie neumožňuje cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců! 

Nebezpečí nákazy:

V Itálii neevidujeme žádné zvýšené, nebo exotické nebezpečí nákazy.

Rizikové okolní státy:

Vstupujete-li do Itálie z jiné země než z České republiky (což je vyjma letecké dopravy velmi pravěpodobné), platí pro Vás pravidla vstupu z té konkrétní země. V případě vstupu z členské země Evropské unie a Norska nicméně platí pravidla stejná jako pro Českou republiku.

itálie cestování pes

Praktické informace a zkušenosti:

Články:  

Itálie a cestování se psy - díl. 1

Itálie a cestování se psy - díl. 2

 

Oficiální informace Itálie, zdroje a související odkazy:

http://www.svscr.cz/index.php?art=5328

http://www.salute.gov.it/

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu