Cestování se psem z České republiky do Polska

Cestování se psem z České republiky do Polska, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států:

  Co musí pes splňovat a jakými dokumenty musí být vybaven: 66

  1. pas zvířete v zájmovém chovu
  2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
  3. platné očkování proti vzteklině

  Při cestování s více než 5 psy (zvířaty) v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena  veterinárním osvědčením, a dále potvrzením       soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat (nebo před vstupem do země) bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata   byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Toto potvrzení se zaznamená do pasu zvířete v               zájmovém chovu.

Speciální omezení, nařízení, nebo výjimky pro Polsko:

Speciální ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům a doba ošetření před vstupem: nepožadováno

Umožnění vstupu mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině: Polsko neumožňuje cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců! 

Nebezpečí nákazy:

Polsko_kostel

V Polsku neevidujeme žádné zvýšené, nebo exotické nebezpečí nákazy.

Rizikové okolní státy:

Vstupujete-li do Polska z jiné země než z České republiky (což je vyjma letecké dopravy velmi pravěpodobné), platí pro Vás pravidla vstupu z té konkrétní země. V případě vstupu z členské země Evropské unie a Norska nicméně platí pravidla stejná jako pro Českou republiku.

Praktické informace a zkušenosti:

Cestování z České republiky do Polska pro nás vyzkoušeli:nevyzkoušeno, buďte první

Více informací v článku.

Jsou tyto informace nekompletní?

474435_685216_polsko_wawel

  Získali jste praktické informace, vyzkoušeli jste cestování do této země? Kontaktujte nás a podělte se s ostatními.

  Oficiální informace Polska, zdroje a související odkazy:

  http://www.svscr.cz/index.php?art=5328

  http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4059

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu