Identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

Psi musí být označeni mikročipem. Metoda radiofrekvenční identifikace (tzv. čipování) je jednoznačné a trvalé označení zvířat. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno číselným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Jeho životnost je udávána minimálně 25 let. Čip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje vlastní zdroj energie a pro své okolí i svého nositele je zcela neškodný. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení. Navíc je povrch čipu upraven tak, aby na něj tělo psa nereagovalo jako na cizí těleso. Dražší čipy jsou vybaveny antimigrační čepičkou, která zabraňuje putování čipu.

Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Měl by obsahovat označení země původu psa (pro ČR 203), což je možné ověřit pomocí čtecího zařízení.Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo osoba, která zvíře doprovází, při každé kontrole zajistit zařízení nezbytné na odečítání mikročipu. 


Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. Používat tetování z důvodů nezaměnitelné identifikace například psů anebo plemenných zvířat, tu do ucha nebo do slabin, bylo obvyklé do doby, než se ukázalo jako mnohem šikovnější označení elektronickým čipem. Jeho aplikace je mnohem méně bolestivá, nemluvě o tom, že je snadno čitelný. Čip může obsahovat i více sdělení, než jednom číselný kód, který je u tetování mnohdy špatně čitelný a musí se v dokladech dohledat, co vlastně znamená. Podle čipu se dá identifikovat i majitel, jeho bydliště aj.

Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.

 

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu