Cestování se psem z České republiky do Japonska

Cestování se psem z České republiky do Japonska, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států.

Matsomuto

Co musí pes splňovat a jakými dokumenty musí být vybaven?

  1. pas zvířete v zájmovém chovu
  2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
  3. platné očkování proti vzteklině
  

Při cestování s více než 5 psy (zvířaty) v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena  veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat (nebo před vstupem do země) bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Toto potvrzení se zaznamená do pasu zvířete v zájmovém chovu.

Speciální omezení, nařízení, nebo výjimky pro Japonsko:

V jihovýchodní Asii se stále nacházejí ohniska vztekliny, proto je i možnost výskytu vztekliny v Japonsku vysoká. Japonsko má pro dovoz psů stanovený velmi přísný karanténní systém.

Nebezpečí nákazy:

02

V Japonsku neevidujeme žádné zvýšené, nebo exotické nebezpečí nákazy.

Rizikové okolní státy:

Vstupujete-li do Japonska z jiné země než z České republiky (což je vyjma letecké dopravy velmi pravěpodobné), platí pro Vás pravidla vstupu z té konkrétní země. V případě vstupu z členské země Evropské unie nicméně platí pravidla stejná jako pro Českou republiku.

Praktické informace a zkušenosti:

Cestování z České republiky do Japonska pro nás vyzkoušeli:nevyzkoušeno, buďte první

  Jsou tyto informace nekompletní?

395-article-1

  Získali jste praktické informace, vyzkoušeli jste cestování do této země? Kontaktujte nás a podělte se s ostatními.

  Oficiální informace Japonska, zdroje a související odkazy:

  http://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/dog/index.html

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu