Cestování se psem z České republiky do Chorvatska

Cestování se psem z České republiky do Chorvatska, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států:

4532_67140_chorvatsko_stredni_dalmacie_ostrov_brac_2_v4  Co musí pes splňovat a jakými dokumenty musí být vybaven: 

  1. pas zvířete v zájmovém chovu
  2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
  3. platné očkování proti vzteklině

  POZOR! Při cestování do Chorvatska musí být pes označen mikročipem!


  Při cestování s více než 5 psy (zvířaty) v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena  veterinárním osvědčením, a dále potvrzením       soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat (nebo před vstupem do země) bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Toto potvrzení se zaznamená do pasu zvířete v zájmovém chovu.

Speciální omezení, nařízení, nebo výjimky pro Chorvatsko:

Speciální ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům a doba ošetření před vstupem: nepožadováno

Umožnění vstupu mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině: umožněno za předpokladu,

že pocházejí ze zemí prostých vztekliny, což Česká republika je.  Dále musí být provázena pasem a mikročipem a od narození pobývala v tomtéž místě. Podmínkou je, že mláďata nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.


Nebezpečí nákazy:

184511_chorvatsko

V Chorvatsku neevidujeme žádné zvýšené, nebo exotické nebezpečí nákazy.

Rizikové okolní státy:

Vstupujete-li do Chorvatska z jiné země než z České republiky (což je vyjma letecké dopravy velmi pravděpodobné), platí pro Vás pravidla vstupu z té konkrétní země. V případě vstupu z členské země Evropské unie a Norska nicméně platí pravidla stejná jako pro Českou republiku.

Praktické informace a zkušenosti:

Cestování z České republiky do Chorvatska pro nás vyzkoušeli:nevyzkoušeno, buďte první

Více informací v článku.

Jsou tyto informace nekompletní?

Adriatic

 

  Získali jste praktické informace, vyzkoušeli jste cestování do této země? Kontaktujte nás a podělte se s ostatními.

   Oficiální informace Chorvatska, zdroje a související odkazy:

  http://www.mps.hr/UserDocsImages/publikacije/2012/KU%C4%86NI%20LJUBIMCI-nekomercijalno%20kretanje%20(engleski%20jezik).pdf

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu