Platné očkování proti vzteklině

Pes musí být očkován proti vzteklině, a to od 12 týdnů stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.

Vzteklina je infekční, většinou smrtelné virové onemocnění postihující centrální nervový systém. Zdrojem nákazy jsou divoce žijící zvířata (liška, jezevec, vysoká lesní zvěř ), někdy i zvířata domácí (pes, kočka, kůň, kráva). V Africe, Asii a Latinské Americe hlavní rezervoár vztekliny představují psi.

K infekci dochází pokousáním či poškrábáním infikovaným zvířetem a inokulací slin do otevřené rány člověka. 

Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou.
Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a.  21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování, 
nebo
b.  ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

Cestování se štěňaty neočkovanými proti vzteklině z České republiky do ostatních členských států: Členské státy mohou povolit výjimku z povinného očkováni proti vzteklině pro štěňata do stáří 12 týdnů, pokud jsou provázena pasem a nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou doprovázena matkou, na které jsou závislá. Dále mohou členské státy povolit cestování s mladými psy ve věku mezi 12 - 16 týdny, kteří již byli očkováni, ale toto očkování ještě není platné (viz platnost očkování až 21 dní po provedení vakcinace).

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu