Pes vlakem

Psi v mezinárodní přepravě vlakem

pes vlakem

Pokud jste se rozhodli cestovat vlakem, měli byste vědět pár informací ohledně přepravy z České republiky. 

Psi až do velikosti kočky domácí, jsou přepravováni zdarma, pokud se nacházejí v klecích, bednách, koších nebo jiných vhodných schránkách, které vylučují poškození nebo znečištění vozu a zavazadel. Tyto obaly musí být umístěny na klíně nebo v prostoru pro příruční zavazadlo.

Větší psi

Větší psi a psi, kteří nejsou umístěni do výše zmíněných schrán, např. klec pro psa, musí být opatřeni náhubkem a musí být na vodítku. Pro tyto psy se vydává samostatný jízdní doklad. Vybírá se polovina mezinárodního jízdného 2. vozové třídy, a to bez ohledu na použitou vozovou třídu. Psy a ostatní malá domácí zvířata (kromě vodících psů) není možno přepravovat do a z Norska, Velké Británie, Severního Irska a Republiky Irsko. Při přepravě do Švédska (SJ) platí řada omezení (nutnost karantény, vakcinace atp.), ve vnitrostátní přepravě po Švédsku je nutná rezervace do oddílu s povolenou přepravou zvířat. Informujte se přímo u švédských železnic(SJ).

Nebezpečná a nemocná domácí zvířata, včetně psů nelze přepravovat a vyloučí se z přepravy.

Pes-vlakem1

Lůžkové a lehátkové vozy

V lůžkovém nebo lehátkovém oddílu smí být přepravován pes, a to za předpokladu, že má cestující zakoupen samostatný oddíl (musí mít pro všechna místa v oddíle jízdní doklady a rezervace). Pro psy musí být navíc zakoupen jízdní doklad. Přeprava jiných zvířat, nežli je kočka nebo pes, nejsou povoleny. Ve vnitrostátní přepravě v lehátkových vozech v Itálii (FS Trenitalia) a ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě v lůžkových a lehátkových vozech ve Švédsku (SJ) je přeprava zvířat zcela vyloučena. Existuje celá řada omezení také ve Finsku, Velké Británii, Irsku a Norsku. . Informujte se prosím u příslušných dopravců.

Noční vlaky CNL (City Night Line)

Pro noční vlaky CNL (např. Praha – Amsterdam, Praha – Zürich ve vlacích kategorie EN) platí zvláštní podmínky. Přeprava zvířat v nočních vlacích CNL není možná ve velkoprostorových i oddílových vozech s místy na sezení. Zvířata je možno přepravovat pouze v lůžkovém nebo lehátkovém voze, a to pouze pokud má cestující zakoupen celý oddíl. Ve vlaku se platí paušální poplatek ve výši 30 EUR.

Restaurační vozy a bistrovozy

Přeprava zvířat v restauračních vozech a v bistrovozech není (kromě vodících psů) povolena.

Přeprava vodících psů nevidomého

Ve funkci průvodce nevidomého lze přepravovat vodícího psa, a to v 1. i 2. vozové třídě bezplatně za následujících podmínek:

  • jízdenky se vydávají na základě předložení průkazu ZTP/P vydaného v ČR z titulu zrakového postižení (označen piktogramem nevidomého), přičemž nárok na bezplatnou přepravu slepeckého psa prokazují nevidomí cestující také při kontrole jízdních dokladů ve vlaku
  • tyto jízdenky se zásadně vydávají jako zpáteční
  • bezplatná přeprava se neuzná, cestuje-li nevidomý na některou se síťových jízdenek (např. Inter Rail) a u vlaků s globálními cenami
  • bezplatná přeprava se uskutečňuje mezi následujícími železnicemi: SNCB/NMBS (Belgie), BDZ (Bulharsko), ČD (Česká republika), ŽCG (Černá Hora),DSB (Dánsko), SNCF (Francie), HZ (Chorvatsko), TRENITALIA (Itálie), CIE (Irsko), CFL (Lucembursko), MAV/GYSEV (Maďarsko), CFARYM (Makedonie), DB (Německo), NS (Nizozemí), PKP (Polsko), ÖBB (Rakousko), CFR (Rumunsko), CH (Řecko), NIR (Irsko), CP (Portugalsko), OSE (Řecko), ZSSK (Slovensko), SŽ (Slovinsko), ŽS (Srbsko), RENFE (Španělsko), SBB/CFF (Švýcarsko)

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu