Cestování se psem z České republiky do Srbska

Cestování se psem z České republiky do Srbska, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států.

400px-danube_near_iron_gate_2006

  Co musí pes splňovat a jakými dokumenty musí být vybaven?

  1. pas zvířete v zájmovém chovu
  2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
  3. platné očkování proti vzteklině

Při cestování s více než 5 psy (zvířaty) v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena  veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat (nebo před vstupem do země) bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Toto potvrzení se zaznamená do pasu zvířete v zájmovém chovu.

Speciální omezení, nařízení, nebo výjimky pro Srbsko:

Speciální ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům a doba ošetření před vstupem: nepožadováno

Umožnění vstupu mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině: umožněno ze všech členských států Evropské unie na základě posouzení individuálního případu.To znamená, že Členské státy Evropské unie mohou povolit cestování s mláďaty, která jsou mladší 3 měsíců a nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě. Podmínkou je, že mláďata nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Nebezpečí nákazy:

V Srbsku neevidujeme žádné zvýšené, nebo exotické nebezpečí nákazy.

Rizikové okolní státy:

Vstupujete-li do Srbska z jiné země než z České republiky (což je vyjma letecké dopravy velmi pravděpodobné), platí pro Vás pravidla vstupu z té konkrétní země. V případě vstupu z členské země Evropské unie nicméně platí pravidla stejná jako pro Českou republiku.

Praktické informace a zkušenosti:

Cestování z České republiky do Srbska pro nás vyzkoušeli:nevyzkoušeno, buďte první

  Jsou tyto informace nekompletní?

 Získali jste praktické informace, vyzkoušeli jste cestování do této země? Kontaktujte nás a podělte se s ostatními.

  Oficiální informace Srbska, zdroje a související odkazy:

  http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/uvoz-kucnih-ljubimaca

 

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu